W jakich schorzeniach pomaga kinezyterapia

W jakich schorzeniach pomaga kinezyterapia

Ruch to zdrowie, lecz obecne czasy aktywności nie sprzyjają. Większość z nas wykonuje pracę siedzącą, po pracy zaś przychodzi pora na domowe obowiązki i w konsekwencji nie mamy czasu na aktywność fizyczną albo mamy go mało. Za mało. Konsekwencje tego są ogromne – otyłość, która przybrała rozmiary epidemii, dysfunkcje układu ruchu spowodowane m.in. wadami postawy, bólami kręgosłupa, zwyrodnieniami stawów.

W leczeniu i wspomaganiu leczenia powyższych schorzeń stosuje się kinezyterapię. Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem (gr. kinesis — ruch), czyli odpowiednio dobrane i ukierunkowane ćwiczenia połączone z masażem mają na celu przywrócenie pełnej lub częściowej sprawności i jej utrzymanie. Poranną gimnastykę, ćwiczenia ogólnousprawniające w sali, ćwiczenia w wodzie oraz ćwiczenia relaksacyjne stosowane są także u:

  •   pacjentów z chorobami układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa)
  •   pacjentów po udarze
  •   chorych ze stwardnieniem rozsianym
  •   osób, które przeszły choroby nowotworowe
  •   chorych z chorobą Parkinsona,

bowiem terapia ruchem nie tylko wzmacnia mięśnie, nie tylko wpływa na ich siłę i elastyczność, ale przynosi wymierne korzyści całemu organizmowi np. zwiększa wydolność płucną, dotlenia organizm, wymusza prawidłowe oddychanie, stymuluje rozwój układu nerwowego, poprawia refleks, rozwija pamięć ruchową, pozytywnie wpływa na serce i naczynia krwionośne oraz na pracę jelit i żołądka.

Wyróżnia się kinezyterapię:

  • miejscową – obejmuje ćwiczenia w obrębie układów dotkniętych chorobą,
  • ogólną – dotyczy całego ciała.

Ćwiczenia, ich częstotliwość oraz zakres są zawsze dobierane do potrzeb pacjenta przez specjalistę, który na podstawie wywiadu i analizy dokumentacji oceni stan i możliwości pacjenta. Ćwiczenia wykonywane są w obecności terapeuty.