Rehabilitacja po Covid – gdzie i jak

Rehabilitacja po Covid – gdzie i jak

Rehabilitacja po przebyciu infekcją wirusem COVID-19 trwa w zależności od rodzaju i stopnia powikłań od 2 do 6 tygodni. Pacjenci korzystający z leczenia w ramach NFZ  mają  gwarancję opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i zapewnione wsparcie psychologiczne. Można z niej skorzystać do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19. Rehabilitacja osób, które chorowały na COVID-19 i utrzymującą się dusznością, osłabieniem, skutkuje szybszym powrotem do pełnej sprawności. Poprawią ich sprawność, wydolność oddechową i wysiłkową. Rehabilitacja ma pozytywny wpływ na ich kondycję psychiczną.

Z rehabilitacji można skorzystać na podstawie skierowania, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu leczenia związanego z przebytą chorobą. O trybie rehabilitacji decyduje lekarz, zależnie od stanu pacjenta. Rehabilitacja może być prowadzona w trybach: stacjonarnym, uzdrowiskowym, ambulatoryjnie- w wyspecjalizowanych gabinetach fizjoterapii zajmujących się rehabilitacją leczniczą, w domu. Decyzja jest zależna od wyników badań: obrazowego RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonanym w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, aktualnej morfologii, CRP (białka ostrej fazy), badania EKG, dokumentacji medycznej leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, które mają wpływ na ocenę stanu zdrowia, przy poważnym problemie kardiologicznym- badania echokardiograficznego serca wykonanego w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Zakres rehabilitacji w poszczególnych trybach terapii dostępny jest na stronie: pacjent.gov.pl